Velkommen til årsmøte 2022 onsdag 23. februar kl. 18:30.


Dagsorden til årsmøte 2022 i Tasta & omegn sykkelklubb

Dag: Onsdag 23. februar 2022
Tid: 18:30
Sted: Logitrans – Plattformvegen 7, 4056 Tananger Innkalt: Betalende medlemmer 2021

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Behandle Årsberetning 2021 og organisasjonskart
  4. Behandle regnskap i revidert stand
  5. Behandle innkomne forslag og sakerInnkomne saker
  6. Fastsette medlemskontingent
    Forslag: Medlemskontingent for 2022 er kr. 425,-
  7. Vedta budsjett
  8. Foreta valgValgkomiteens innstilling til nytt TOSK-styre: Styrets innstilling til valgkomite for årsmøte i 2023

Vennlig hilsen styret

Eventuelle forespørsler kan rettes til:

Tosk Årsmøte 2022_ sakspapirer

Følg linkene under for info fra tidligere årsmøter.

Protokoll fra TOSK Årsmøte 2021

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2020

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2019

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2018

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2017

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2016

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2015