Velkommen til årsmøte 2023 onsdag 22. februar kl. 18:30.


Dagsorden til årsmøte 2023 i Tasta & omegn sykkelklubb

Dag: Onsdag 22. februar 2023
Tid: 18:30
Sted: Logitrans – Plattformvegen 7, 4056 Tananger Innkalt: Betalende medlemmer 2021

Sakliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Behandle årsberetning 2022 og organisasjonskart
 4. Behandle regnskap i revidert stand
 5. Behandle innkomne forslag og saker
  Innkomne saker
 6. Fastsette medlemskontingent
  Forslag: Medlemskontingent for 2023 er kr. 450,-.
 7. Vedta budsjett
 8. Foreta valg
  Valgkomiteens innstilling til nytt TOSK-styre.
  Styrets innstilling til valgkomite for årsmøte i 2024.

Vennlig hilsen styret

Eventuelle forespørsler kan rettes til:

Tosk Årsmøte 2023 sakspapirer

Følg linkene under for info fra tidligere årsmøter.

Protokoll fra TOSK Årsmøte 2022

Protokoll fra TOSK Årsmøte 2021

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2020

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2019

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2018

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2017

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2016

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2015