, ,

Protokoll årsmøte Tasta & omegn sykkelklubb 2019

Årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb (TOSK) ble gjennomført på UIS onsdag 13. februar 2019. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2018, samt organisasjonskart, som ble gjennomgått for årsmøtedeltagerne. Revidert regnskap 2018 og budsjett 2019 ble også gjennomgått og godkjent. Årsmøtet godkjente også revidert visjon, verdier og overordnet strategi for Tasta & omegn sykkelklubb.