Refusjon av startkontingent og utlegg

TOSK ønsker å fremme klubben i aktive ritt og støtter derfor deltakelse i disse og lignende.
Du som løser lisens i TOSK kan søke om refundering av startkontingent for aktive ritt og elite-klassen i turritt.

Klubben refunderer Veidekke sykkelcup og Terrengcupen med hele beløpet gitt at du deltar på minst 60% av rittene (4/6 og 5/8). I tillegg dekkes alle ritt i regi av NCF.

Refusjon skjer via skjema under, last opp kvitteringer, skriv inn hvilke ritt som ønsker refundert og en link til resultatlistene.

Frist alle utlegg må være sendt inn før 1 Desember

Viktig! Bilag som bekrefter innkjøpt nytt draktsett må følge med refusjonsmeldingen.