Refusjon av startkontingent og utlegg

TOSK ønsker å fremme klubben i aktive ritt og støtter derfor deltakelse i disse og lignende.
Du som løser lisens i TOSK kan søke om refundering av startkontingent for aktive ritt og elite-klassen i turritt.

Klubben refunderer max. 350 NOK/ritt og du kan søke for max. 5 arrangementer/år. For Veidekke sykkelcup og Terrengcupen så dekker klubben hele beløpet gitt at du deltar på minst 60% av rittene (4/6 og 5/8).

Refusjon skjer via skjema under, last opp kvitteringer, skriv inn hvilke ritt som ønsker refundert og en link til resultatlistene.

Frist alle utlegg må være sendt inn før 1 Desember

Viktig! Bilag som bekrefter innkjøpt nytt draktsett må følge med refusjonsmeldingen.