I alle ritt er det krav til lisens i en eller annen form. Enten i form av en engangslisens eller som en helårslisens. Med helårs-lisens vil en kunne delta i alle typer ritt. Har du planer om å delta i mer enn 3 ritt vil det mest sannsynlig lønne seg med helårs-lisens. Lisensen gir også en vis forsikringsdekning alt etter hvilken type lisens du velger.

Dersom du i år hadde lisens vil du bli tilsendt epost angående lisens fra NCF. Du følger da beskrevet fremgangsmåte og det er i grunnen det. I henhold til nevnte epost vil du også få mulighet til å tegne en utstyrsforsikring gjeldende over hele verden. Valget finner du sammen med din lisensbestilling.

Det er som vanlig mulig å velge mellom vanlig (master) og utvidet (EXT) lisens.
TOSK anbefaler sine medlemmer til å sette seg inn i hva som er forskjellen på disse. For så å bestille lisens i henhold til eget behov. Du kan lese mer om disse her:

http://www.sykling.no/article/info-om-lisens

Forsikringsbevis og vilkår er tilgjengelige i link:

http://www.sykling.no/…/Korrigert%20forsikringsavtale%20823…

Lisens bestiller du på linken:

https://signup.eqtiming.no/?Event=SykkelLisens

KLUBBOVERGANG
For nye medlemmer som melder overgang og hadde lisens i annen NCF klubb, gjelder følgende:

http://www.sykling.no/…/Dokument…/Lisenser/Klubbovergang.pdf

Lisensen må etter du har gjort som beskrevet, godkjennes av både ny og gammel klubb for at overgangen skal bli registrert. Nå godkjennes overgangen av begge klubber elektronisk. På denne måten er det ikke lenger nødvendig å sende overgangsskjema til NCF.

LISENS FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE
Syklister som er bosatt i Norge og er utenlandske statsborgere, skal ha lisens gjennom sin norske klubb. Syklisten registrerer selv inn sin lisens på vanlig måte, og må samtidig sørge for at statsborgerskapet blir rett.

FORSIKRINGSVILKÅR FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE
Dekkes som om de er medlemmer i norsk folketrygd. Utgangspunktet er at all behandling skal utføres i Norge.
Hvis det er helt spesielle omstendigheter, dekkes etter vurdering det behandlingen ville kostet i Norge.

Vi gjør oppmerksom på at lisens normalt ikke vil bli godkjent før medlemskontingent er innbetalt. Størrelse på årskontingent skal som vanlig godkjennes av årsmøte. Med andre ord blir ikke lisenser godkjent før etter årsmøte. Skulle du likevel av en eller annen grunn ha behov for lisens før dette så fikser vi jo dette.

Dersom det her blir problemer i forbindelse med bestilling av lisensen er det bare å ta kontakt på [email protected]