Visjon
TOSK har som mål å tilby et treningsopplegg med en tydelig sosial profil for syklister på alle nivå, fra de som nettopp har kjøpt seg en sykkel til de som deltar i sykkelritt.

Verdier

 • Treningsopplegg og aktiviteter skal ha en sosial profil.
 • Det skal alltid være god tone og stemning på trening.
 • Vi følger alltid trafikkreglene og tar hensyn til alle medtrafikanter.
 • Vi er gode forbilder for våre medsyklister.
 • Vi sykler aldri mer enn to i bredden.
 • Vi tar hensyn til miljøet og kaster ikke søppel i naturen.

Strategi

 • Tilrettelegge et treningsopplegg som den enkelte TOSK kan tilpasse til sitt eget nivå.
 • Tilrettelegge et treningsopplegg der TOSKene har mulighet til å trene mest mulig sammen i gjennom hele året.
 • Legge til rette for at alle treninger har en motivator som sikrer en riktig og trygg gjennomføring av treningene.
 • Ta initiativ til / støtte gjennomføring av sykkelaktiviteter med en sosial profil for TOSK-medlemmene.
 • En tydelig profil med klubbtøy av høy kvalitet.
 • Godt samarbeid med andre deler av sykkelmiljøet.

Trening for alle
Da klubben startet opp, var en av våre største utfordringer at vi hadde forskjellige forutsetninger for å kunne sykle sammen på turene vi la opp til. Gjennom hele perioden har vi uansett ønsket å beholde det sosiale i treningen og har derfor brukt lang tid på å finne en treningsform som gjør at vi både trener effektiv og har det sosialt sammen på alle nivåer.

Frivillighet
Det er viktig å nevne at TOSK er en klubb som drives av frivillighet og dugnadsarbeid. Derfor settes det stor pris på dersom det er noen som har ledig tid og ønsker å bidra, gir beskjed om dette til styre. Styre og alle andre som bidrar i klubben er alle med som frivillige og bruker sin fritid på å holde hjulene til klubben i gang og sørge for at TOSK vedvarer.

Nivå
Per dags dato operer vi med tre ulike nivåer på treningene og turene vi har i regi av klubben. Sort – hardt, rødt – moderat og gull – lavterskel. TOSK har også et eget damelag. Effektiviteten på treningene kan dokumenteres med sterke resultater på rittene vi deltar på og det sosiale må oppleves. Det er ikke uvanlig at vi er over 30 syklister på trening.

Hensyn
Vi tar hensyn til våre medtrafikanter. Dette gjelder fotgjengere, andre syklister og billister. Vi overholder alle trafikkregler som gjelder for kjørende i trafikken. Og vi sykler aldri mer enn to i bredden.I tillegg kan vi nevne at vi selvfølgelig ikke kaster søppel i fra oss når vi er ute og sykler. Det er kun siste mann i rullen som snyter seg. Vi konkurrerer heller aldri på trening og opptrer i så måte varsomt hvis vi skal sykle forbi noen.

Forsikring

TOSK har lag- og klubbforsikring gjennom Gjensidige som dekker de viktigste forsikringene som alle lag og klubber trenger. Forsikringen beskytter økonomien vår, styret og alle som holder klubben vår i gang. Du kan lese mer om forsikringen på Gjensidige sine nettsider: https://www.gjensidige.no/bedrift/bransjer/forsikring-lag-og-klubb