Årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb (TOSK) ble gjennomført på UIS onsdag 13. februar 2019. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2018, samt organisasjonskart, som ble gjennomgått for årsmøtedeltagerne. Revidert regnskap 2018 og budsjett 2019 ble også gjennomgått og godkjent. Årsmøtet godkjente også revidert visjon, verdier og overordnet strategi for Tasta & omegn sykkelklubb.

Årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb ble gjennomført på UIS onsdag 31. januar 2018. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2017 som ble lest for årsmøtedeltagerne, samt revidert regnskap 2017 og budsjett 2018.

TOSKenes årsmøte 2018 avholdes onsdag 31 januar kl. 18:30 i Kjell Arholms hus, UiS, auditorium 3. Betalende medlemmer i 2017 har fått innkalling på mail. Info om dagsorden og sakspapirer finner du via denne linken.

I forbindelse med avviklingen av TOSKmesterskapet 2016 ble det avholdt fortsettende årsmøte 27. april. Etter instruks fra Idrettsforbundet i Rogaland var TOSK pålagt å oppdatere vedtektene slik at de samsvarer med siste versjon av Norges Idrettsforbunds lovnorm.

Signert protokoll fra årsmøtet ligger her: TOSK_Protokoll fortsettende årsmøte.