Info fra TOSK-styret om trening fremover, klubbmesterskap og TOSKaskab, samt klubbtøy levering på denne linken.

Årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb (TOSK) ble gjennomført på UIS onsdag 12. februar 2020. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2019, samt organisasjonskart, som ble gjennomgått for årsmøtedeltagerne. Revidert regnskap 2019 og budsjett 2020 ble også gjennomgått og godkjent.

Protokoll fra TOSK styremøte 22 januar 2020 finner du her.

Protokoll fra TOSK styremøte 11 desember 2019 finner du her.