Etter en vurdering av tilgjengelig bemanning for en trygg og sikker gjennomføring for ryttere og andre trafikanter, er det besluttet å kansellere sykkelrittet TOSKaskapet torsdag 12 september. Vi har ikke lykkes med å få på plass et tilstrekkelig antall kvalifiserte vakter og andre funksjonærer. Det kom bl.a. noen frafall veldig sent inn mot rittdag, og vår vurdering er nå at det ikke er realistisk å få på plass en bemanning som kan sikre en trygg avvikling. Alle påmeldte vil selvfølgelig få refundert påmeldingsavgiften, send oss ditt kontonummer så ordnes dette så raskt som mulig.

Vi beklager at det ble slik i år, men satser på å komme sterkere tilbake med TOSKaskapet i 2020.

Hilsen
Tasta & omegn sykkelklubb
Truls Dishington
Styreleder

Protokoll fra TOSK styremøte 14 august 2019 finner du her.

Protokoll fra TOSK styremøte 19 juni 2019 finner du her.

Protokoll fra TOSK styremøte 28 mai 2019 finner du her.