Hei, ritt-sesongen 2018 nærmer seg!

I alle ritt er det krav til lisens i en eller annen form. Enten i form av en engangslisens eller som en helårslisens. Med helårs-lisens vil en kunne delta i alle typer ritt. Har du planer om å delta i mer enn 3 ritt vil det mest sannsynlig lønne seg med helårs-lisens. Lisensen gir også en vis forsikringsdekning alt etter hvilken type lisens du velger. Forsikringen vil være gjeldende ut februar neste år.

Fra 2008 ble det internasjonalt format (UCI-lisens), slik at dere nå slipper å kontakte NCF for å få lisenser for kjøring i utlandet.

Dersom du i fjor hadde lisens skal du nå ha mottatt en mail angående lisens fra NCF. Du følger da beskrevet fremgangsmåte og det er i grunnen det. I henhold til nevnte mail vil du også i år i sammen med din lisens for 2018 få mulighet til å tegne en utstyrforsikring gjeldende over hele verden. Valget finner du sammen med din lisensbestilling.

Det er som vanlig mulig å velge mellom vanlig (master) og utvidet (EXT) lisens.
TOSK anbefaler sine medlemmer til å sette seg inn i hva som er forskjellen på disse. For så å bestille lisens i henhold til eget behov. Du kan lese mer om disse her:

http://www.sykling.no/article/info-om-lisens

Forsikringsbevis og vilkår er tilgjengelige i link:

http://www.sykling.no/…/Korrigert%20forsikringsavtale%20823…

Lisens bestiller du på linken:

https://signup.eqtiming.no/?Event=SykkelLisens

KLUBBOVERGANG
For nye medlemmer som melder overgang og hadde lisens i annen NCF klubb, gjelder følgende:

http://www.sykling.no/…/Dokument…/Lisenser/Klubbovergang.pdf

Lisensen må etter du har gjort som beskrevet, godkjennes av både ny og gammel klubb for at overgangen skal bli registrert. Nå godkjennes overgangen av begge klubber elektronisk. På denne måten er det ikke lenger nødvendig å sende overgangsskjema til NCF.

LISENS FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE
Syklister som er bosatt i Norge og er utenlandske statsborgere, skal ha lisens gjennom sin norske klubb. Syklisten registrerer selv inn sin lisens på vanlig måte, og må samtidig sørge for at statsborgerskapet blir rett.

Vi gjør oppmerksom på at lisens normalt ikke vil bli godkjent før kontingent for 2018 er innbetalt. Størrelse på årskontingent skal som vanlig godkjennes av årsmøte. Med andre ord blir ikke lisenser godkjent før etter årsmøte. Skulle du likevel av en eller annen grunn ha behov for lisens før dette så fikser vi jo dette. Ta i så fall kontakt med meg.

I fjor løste 193 TOSK’er helårslisens. Hvor mange blir vi i år?

Dersom det her blir problemer i forbindelse med bestilling av lisensen er det bare å ta kontakt, så får vi se om vi kan ordne det.

Mvh
Frode Heigre
[email protected]
Tlf 98 68 02 62

Det er fra NCF laget noen endringer som skal gjøre det enklere for medlemmer å tegne lisens. Her er teksten fra mailen:

Før lisenssesongen 2017 ble det gjort en mindre endring i forhold til lisensklassene. Dette er i hovedsak en nivådeling. Grunnlisensen gir nå tilgang på tur- og trimritt, mens lisensen med utvidet dekning (EXT) gjelder i alle typer terminlistefestede ritt.
• M/K Junior/Elite/Master – Grunnforsikring (gyldig i alle terminlistefestede tur- og trimritt)
• M/K Junior/Elite/Master – Utvidet forsikring (gyldig i alle terminlistefestede ritt)
Lavere pris
• Grunnlisensen har fått en nedjustert pris (redusert med kr 50.- sammenliknet med fjorårets pris) til kr. 600.-.

Tydeligere nivåregulering
• Her håper vi å kunne avkle inntrykket av at helårslisens kun er til for elitesyklisten.
Lisensvalget kan justeres opp når den lisensierte selv måtte ønske det, også midt i sesongen.
• Dette gjøres inne på den lisensiertes «min side», og betalingsinformasjon kommer umiddelbart til den lisensiertes e-post.

Vi håper med disse mindre endringene å kunne skape økt interesse hos flere klubbmedlemmer. Vi vet jo at klubbmedlemskap gir høyer sykkelspesifikk kompetanse og lavere skaderisiko, og sammen med en sykkeltilpasset helårsforsikring mener vi at en som syklist er best mulig forberedt på en ny sesong som klubbmedlem med helårslisens.

Vi minner samtidig om fordelene i form av utstyrsforsikring som medlem av sykkelgruppe. Mer informasjon om utstyrsforsikringen finnes i følgende lenke, eller direkte inne i selve lisensbestillingen – http://www.tryg.no/…/bruk-medlemsf…/norges-cykleforbund.html

Informasjonen kan også leses på www.sykling.no under lisenser og informasjon om lisens.

Ser ut til at de skiller litt mer på om du skal delta i tur/trimritt eller på andre nivå.

Skulle du ha behov/ønske om å få endret lisensen gjør du det på følgende måte:

http://www.sykling.no/…/…/Endre%20lisenstype%202017%20v3.pdf

Viktig å lese tekst nøye, har jeg forstått.

Spørsmål? Ta kontakt med lisensansvarlig Frode Heigre

Vi skriver 2017 og den nye ritt-sesongen nærmer seg med store skritt.
I alle ritt er det krav til lisens i en eller annen form. Enten i form av en engangslisens eller som en helårslisens. Med helårs-lisens vil en kunne delta i alle typer ritt. Har du planer om å delta i mer en 3 ritt vil det mest sannsynlig lønne seg med helårs-lisens. Lisensen gir også en vis forsikringsdekning alt etter hvilken type lisens du velger. Forsikringen vil være gjeldende ut februar neste år.

Fra 2008 ble det internasjonalt format (UCI-lisens), slik at dere nå slipper å kontakte NCF for å få lisenser for kjøring i utlandet.

Dersom du i fjor hadde lisens skal du nå ha mottatt en mail angående lisens fra NCF. Du følger da beskrevet fremgangsmåte og det er i grunnen det.

I henhold til nevnte mail vil du i år i sammen med din lisens for 2017 gis mulighet til å tegne en utstyrforsikring gjeldende over hele verden. Valget finner du sammen med din lisensbestilling.

Det er som vanlig mulig å velge mellom vanlig (master) og utvidet (EXT).
TOSK anbefaler sine medlemmer til å sette seg inn i hva som er forskjellen på disse. For så å bestille lisens i henhold til eget behov. Du kan lese mer om disse her:
http://sykling.no/article/info-om-lisens

Forsikringsbevis og vilkår er tilgjengelige i link:
http://www.sykling.no/sites/default/files/media/Dokumenter/Service/Forsbevis%20og%20Vilk%C3%A5r%20Norges%20Cykleforbund%202016.pdf

Lisens bestiller du på linken:
https://signup.eqtiming.no/?Event=SykkelLisens

KLUBBOVERGANG
For nye medlemmer som melder overgang og hadde lisens i annen NCF klubb, gjelder følgende:
http://sykling.no/sites/default/files/media/Dokumenter/Lisenser/Klubbovergang.pdf
Lisensen må etter du har gjort som beskrevet, godkjennes av både ny og gammel klubb for at overgangen skal bli registrert. Nå godkjennes overgangen av begge klubber elektronisk. På denne måten er det ikke lenger nødvendig å sende overgangsskjema til NCF.

LISENS FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE
Syklister som er bosatt i Norge og er utenlandske statsborgere, skal ha lisens gjennom sin norske klubb. Klubbene registrerer inn lisens på vanlig måte, men gir NCF beskjed, slik at vi får lagt inn nasjonalitet manuelt. Dette betyr at lisensansvarlig må få beskjed om nasjonalitet.

Vi gjør oppmerksom på at lisens normalt ikke vil bli godkjent før kontingent for 2017 er innbetalt. Størrelse på årskontingent skal som vanlig godkjennes av årsmøte. Med andre ord blir ikke lisenser godkjent før etter årsmøte. Skulle du likevel av en eller annen grunn ha behov for lisens før dette så fikser vi jo dette. Ta i så fall kontakt med meg.

I fjor løste 192 TOSK’er helårslisens. Hvor mange blir vi i år?

Dersom det her blir problemer i forbindelse med bestilling av lisensen er det bare å ta kontakt, så får vi se om vi kan ordne det.

Mvh
Frode Heigre
[email protected]
Tlf 98 68 02 62