,

Oppdatering angående lisenser

Det er fra NCF laget noen endringer som skal gjøre det enklere for medlemmer å tegne lisens. Her er teksten fra mailen:

Før lisenssesongen 2017 ble det gjort en mindre endring i forhold til lisensklassene. Dette er i hovedsak en nivådeling. Grunnlisensen gir nå tilgang på tur- og trimritt, mens lisensen med utvidet dekning (EXT) gjelder i alle typer terminlistefestede ritt.
• M/K Junior/Elite/Master – Grunnforsikring (gyldig i alle terminlistefestede tur- og trimritt)
• M/K Junior/Elite/Master – Utvidet forsikring (gyldig i alle terminlistefestede ritt)
Lavere pris
• Grunnlisensen har fått en nedjustert pris (redusert med kr 50.- sammenliknet med fjorårets pris) til kr. 600.-.

Tydeligere nivåregulering
• Her håper vi å kunne avkle inntrykket av at helårslisens kun er til for elitesyklisten.
Lisensvalget kan justeres opp når den lisensierte selv måtte ønske det, også midt i sesongen.
• Dette gjøres inne på den lisensiertes «min side», og betalingsinformasjon kommer umiddelbart til den lisensiertes e-post.

Vi håper med disse mindre endringene å kunne skape økt interesse hos flere klubbmedlemmer. Vi vet jo at klubbmedlemskap gir høyer sykkelspesifikk kompetanse og lavere skaderisiko, og sammen med en sykkeltilpasset helårsforsikring mener vi at en som syklist er best mulig forberedt på en ny sesong som klubbmedlem med helårslisens.

Vi minner samtidig om fordelene i form av utstyrsforsikring som medlem av sykkelgruppe. Mer informasjon om utstyrsforsikringen finnes i følgende lenke, eller direkte inne i selve lisensbestillingen – http://www.tryg.no/…/bruk-medlemsf…/norges-cykleforbund.html

Informasjonen kan også leses på www.sykling.no under lisenser og informasjon om lisens.

Ser ut til at de skiller litt mer på om du skal delta i tur/trimritt eller på andre nivå.

Skulle du ha behov/ønske om å få endret lisensen gjør du det på følgende måte:

http://www.sykling.no/…/…/Endre%20lisenstype%202017%20v3.pdf

Viktig å lese tekst nøye, har jeg forstått.

Spørsmål? Ta kontakt med lisensansvarlig Frode Heigre