Lisensinfo 2018-sesongen for TOSKer

Hei, ritt-sesongen 2018 nærmer seg!

I alle ritt er det krav til lisens i en eller annen form. Enten i form av en engangslisens eller som en helårslisens. Med helårs-lisens vil en kunne delta i alle typer ritt. Har du planer om å delta i mer enn 3 ritt vil det mest sannsynlig lønne seg med helårs-lisens. Lisensen gir også en vis forsikringsdekning alt etter hvilken type lisens du velger. Forsikringen vil være gjeldende ut februar neste år.

Fra 2008 ble det internasjonalt format (UCI-lisens), slik at dere nå slipper å kontakte NCF for å få lisenser for kjøring i utlandet.

Dersom du i fjor hadde lisens skal du nå ha mottatt en mail angående lisens fra NCF. Du følger da beskrevet fremgangsmåte og det er i grunnen det. I henhold til nevnte mail vil du også i år i sammen med din lisens for 2018 få mulighet til å tegne en utstyrforsikring gjeldende over hele verden. Valget finner du sammen med din lisensbestilling.

Det er som vanlig mulig å velge mellom vanlig (master) og utvidet (EXT) lisens.
TOSK anbefaler sine medlemmer til å sette seg inn i hva som er forskjellen på disse. For så å bestille lisens i henhold til eget behov. Du kan lese mer om disse her:

http://www.sykling.no/article/info-om-lisens

Forsikringsbevis og vilkår er tilgjengelige i link:

http://www.sykling.no/…/Korrigert%20forsikringsavtale%20823…

Lisens bestiller du på linken:

https://signup.eqtiming.no/?Event=SykkelLisens

KLUBBOVERGANG
For nye medlemmer som melder overgang og hadde lisens i annen NCF klubb, gjelder følgende:

http://www.sykling.no/…/Dokument…/Lisenser/Klubbovergang.pdf

Lisensen må etter du har gjort som beskrevet, godkjennes av både ny og gammel klubb for at overgangen skal bli registrert. Nå godkjennes overgangen av begge klubber elektronisk. På denne måten er det ikke lenger nødvendig å sende overgangsskjema til NCF.

LISENS FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE
Syklister som er bosatt i Norge og er utenlandske statsborgere, skal ha lisens gjennom sin norske klubb. Syklisten registrerer selv inn sin lisens på vanlig måte, og må samtidig sørge for at statsborgerskapet blir rett.

Vi gjør oppmerksom på at lisens normalt ikke vil bli godkjent før kontingent for 2018 er innbetalt. Størrelse på årskontingent skal som vanlig godkjennes av årsmøte. Med andre ord blir ikke lisenser godkjent før etter årsmøte. Skulle du likevel av en eller annen grunn ha behov for lisens før dette så fikser vi jo dette. Ta i så fall kontakt med meg.

I fjor løste 193 TOSK’er helårslisens. Hvor mange blir vi i år?

Dersom det her blir problemer i forbindelse med bestilling av lisensen er det bare å ta kontakt, så får vi se om vi kan ordne det.

Mvh
Frode Heigre
[email protected]
Tlf 98 68 02 62