Protokoll TOSK styremøte 6 desember 2017

Protokoll fra TOSK styremøte 6 desember 2017 finner du her.