Protokoll fra TOSK styremøte 2 november 2017 finner du her.