Protokoll fra TOSK styremøte 23 januar 2019 finner du her.