Protokoll fra TOSK styremøte 18 desember 2018 finner du her.