Protokoll fra TOSK styremøte 27 november 2018 finner du her.