Protokoll fra TOSK styremøte 31 oktober 2018 finner du her.