Protokoll fra Årsmøtet 2016

Årsmøte 2016 for TOSK ble avholdt på UiS torsdag 28. januar. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2015 som ble lest for årsmøtedeltagerne.

Det nye styret holdt sitt første og foreløpig beste møte 10. februar.

Årsmøte bilde