Protokoll fra TOSK styremøte 15. august 2017 finner du her.