Protokoll fra TOSK styremøte 19. september 2017 finner du her.