Protokoll styremøte TOSK 21. juni 2017

Protokoll fra TOSK styremøte 21. juni 2017 finner du her.