Tag Archive for: Årsmøte

I forbindelse med avviklingen av TOSKmesterskapet 2016 ble det avholdt fortsettende årsmøte 27. april. Etter instruks fra Idrettsforbundet i Rogaland var TOSK pålagt å oppdatere vedtektene slik at de samsvarer med siste versjon av Norges Idrettsforbunds lovnorm.

Signert protokoll fra årsmøtet ligger her: TOSK_Protokoll fortsettende årsmøte.

Etter instruks fra Idrettsforbundet i Rogaland er TOSK pålagt å avholde fortsettende årsmøte for å oppdatere vedtektene slik at de samsvarer med Norges Idrettsforbunds nye lovnorm.

I veiledning til lovnormen som ble vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 heter det følgende:

«Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.»

Saksliste fortsettende årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Behandle innkomne forslag og saker:

Oppdatere klubbens vedtekter i tråd med NIFs lovnorm

Forslag til vedtak:

«Vedtektene for Tasta & Omegn Sykkel Klubb oppdateres slik at de samsvarer med NIFs lovnorm av 22. oktober 2015».

Vel møtt!

Hilsen styret

Årsmøte 2016 for TOSK ble avholdt på UiS torsdag 28. januar. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2015 som ble lest for årsmøtedeltagerne.

Det nye styret holdt sitt første og foreløpig beste møte 10. februar.

Årsmøte bilde