Årsmøte 2019 – 13. februar kl. 18:30, UIS (Kjell Arholms hus, auditorium 3)

Innkalling

Dagsorden

Årsberetning

Organisasjonskart

Regnskap 2018

Årsmøteforslag
i: Revidering av TOSK sin visjon, verdier og strategi
ii: Arrangere et lavterskelritt i tillegg til TOSKaskabet

Budsjett 2019

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Styrets innstilling til ny valgkomite


Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2018

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2017

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2016

Protokoll fra TOSK Årsmøtet 2015