Protokoll fra TOSK styremøte 20 februar 2018 finner du her.

Protokoll fra TOSK styremøte 5 februar januar 2018 finner du her.

Årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb ble gjennomført på UIS onsdag 31. januar 2018. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2017 som ble lest for årsmøtedeltagerne, samt revidert regnskap 2017 og budsjett 2018.