Protokoll fra TOSK styremøte 20 februar 2018 finner du her.