Protokoll fra TOSK styremøte 5 februar januar 2018 finner du her.