Protokoll fra TOSK styremøte 21 mars 2018 finner du her.