Protokoll fra TOSK styremøte 26 juni 2018 finner du her.