Protokoll fra TOSK styremøte 5 februar januar 2018 finner du her.

Årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb ble gjennomført på UIS onsdag 31. januar 2018. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2017 som ble lest for årsmøtedeltagerne, samt revidert regnskap 2017 og budsjett 2018.

Protokoll fra TOSK styremøte 6 desember 2017 finner du her.