Protokoll fra TOSK styremøte 7 august 2018 finner du her.