Oppføringer av Truls Dishington

TOSK damer strategi

Styret i TOSK har den store glede å presentere en slags re-lansering av TOSK Damer. Etter at gruppen har stått 1 år uten ansvarlig, har vi nå klart å rekruttere et nytt team med ansvarlige. Vi har fått med oss Gro Tuxen Steingildra som ansvarlig for gruppen og Elisabeth Stray Gausel & Kristin Sembsmoen med […]

Protokoll årsmøte TASTA & OMEGN SYKKELKLUBB 2020

Årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb (TOSK) ble gjennomført på UIS onsdag 12. februar 2020. Interesserte kan lese protokollen og årsberetningen for 2019, samt organisasjonskart, som ble gjennomgått for årsmøtedeltagerne. Revidert regnskap 2019 og budsjett 2020 ble også gjennomgått og godkjent.