TOSK damer strategi

Styret i TOSK har den store glede å presentere en slags re-lansering av TOSK Damer. Etter at gruppen har stått 1 år uten ansvarlig, har vi nå klart å rekruttere et nytt team med ansvarlige. Vi har fått med oss Gro Tuxen Steingildra som ansvarlig for gruppen og Elisabeth Stray Gausel & Kristin Sembsmoen med som assistenter. En trio styret har stor tro på. Velkommen skal dere være!


TOSK Damer skal ha en utpreget sosial profil. TOSK Damer skal være et tillegg til de eksisterende tilbud som klubben tilbyr pr i dag, men ikke i direkte konkurranse med eksisterende treningstilbud. Realisering av individuelle resultatmål gjøres individuelt i ritt, eller via klubbens/regionens andre tilbud/ritt.

TOSK Damer gruppen skal:
– Organisere aktivitet som fremhever TOSK sitt formål; idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
– Gjennomføring i henhold til TOSK sine gjeldende visjoner, verdier, og vedtekter.
– Målsetningen for aktiviteten er at INGEN skal falle av under aktiviteten og ALLE skal sitte igjen med en positiv opplevelse!

Styret har vedtatt en strategi som vil være utgangspunktet for all gjennomføring i TOSK Damer. Se vedlegg.

Hvilke aktiviteter som blir gjennomført hos TOSK Damer kan du være med å bidra til. Send inn ditt tips via TOSK Damer gruppen på Facebook. Hvis du ikke allerede er medlem, send forespørsel til TOSK Damer Gruppen om tilgang. Allerede nå er det en Kick-off tur som er publisert på TOSK Damer gruppen på Facebook. Mer vil skje til høsten! Følg med.

Mvh
Styret i TOSK.