Protokoll fra TOSK styremøte 22 januar 2020 finner du her.