Protokoll fra TOSK styremøte 11 desember 2019 finner du her.