Protokoll fra TOSK styremøte 28 mai 2019 finner du her.