Protokoll fra TOSK styremøte 19 juni 2019 finner du her.