Protokoll fra TOSK styremøte 14 august 2019 finner du her.