Protokoll fra TOSK styremøte 24 april 2019 finner du her.