Protokoll fra TOSK styremøte 2.november 2021 finner du her