Årets TOSK er en hedersbevisning som skal overrekkes i festlig lag sammen med mange hyggelige medTOSKer. Det årlige Hjulebordet har vært det naturlige åsted for overrekkelsen av denne hedersbevisningen. Etter pandemi og restriksjoner fikk vi i år endelig muligheten til å ta tilbake tradisjonen. I hvert fall nesten. 
Haken var bare at prisutdeler og fjorårets Årets Tosk (Roy Øyamo) satt i isolasjon med covid-19 smitte. Utdelingen foregikk derfor digitalt da også den utkårede vinneren var bortreist. Det var derfor først i går at prisen ble overlevert til sin nye eier.

Kriterier som skal vektes ved valg av Årets TOSK er:

Synlig i klubben

Deltagelse på dugnad

Deltagelse på sosiale aktiviteter (eks. klubbkvelder, after ritt-party)

Verv (motivator, styre, langing, sponsor etc.)

Sportslig fremgang

Allsidighet (ræcer, mtb, tempo, Uno-X, tur og aktive ritt)

Nytt punkt: kjærlighet.

Juryens begrunnelse

Deltagelse på dugnad.

Det er mange måter å drive dugnad på. En definisjon på dugnad er å bruke av sin egen ubetalte tid på at andre skal få en bedre tilværelse. Årets Tosk har gjennom en årrekke vært en ressurs for klubben med sin delaktighet i komiteer og grupper, som igjen har ført til morsomme og hyggelige opplevelser for oss andre medlemmer. 

Deltagelse på sosiale aktiviteter (eks. klubbkvelder, after ritt-party)

Årets Tosk er ikke beskjeden når det bys opp til dans. Tvert i mot! Medlemmet er stort sett tilstede der det skjer, enten i en litt neddempet form med kjæresten eller det motsatte uten kjæresten. Medlemmet kan sies å være gla i en fæst, og da helst sammen med klubbvenner. Medlemmet er en stor bidragsyter til den sosiale profilen Tosk ønsker å bygge og er således en initiativtaker til flere store happenings.

Verv (motivator, styre, langing, sponsor etc.)

Mennesket har sittet i klubbstyret i flere år og har hatt en motivatorrolle i en kvinnealder. Vi har også sett vedkommende på langestasjoner under flere lokale ritt. 

Allsidighet (ræcer, mtb, tempo, Uno-X, tur og aktive ritt)

Årets Tosk er allsidigheten selv med både landevei, mtb, cx og gravel i garasjen. 

Sportslig fremgang

Tosken ble medlem i Tosk høsten 2012. Første ritt i Tosk regi i 2013. Har deltatt på 89 turritt og 17 bedriftsritt.  

Har vunnet Pølserunden en gang. 

Har en andreplass i Karmøy rundt.

Har en tredjeplass i Tour des Fjords Experience – Rundløype

God plassering i Dalane rundt

Ha deltatt på NSR 6 ganger

I 2021 har tosken deltatt på og plassert seg blant topp 20 i Øksenvasskogen rundt, Lysebotn Bryne, Pre tour Dalane, Toskaskabet. 

Synlig i klubben

Medlemmet er i stor grad synlig i klubben, både på og av sykkelen. Som syklist er personen lett å kjenne igjen, enten det er ritt eller tur, med sitt gode humør og alltid «smarte» svar på det meste. Personen er ikke stor av vekst, men er langt over middels delaktig når det kommer til arrangementer og aktiviteter i og utenfor klubben og er bl.a. med og sørger for morsomme og givende treningsøkter. Medlemmet har vært spydspiss for det siste tilskuddet av lokale ritt i regionen. Denne Tosken har stått i spissen for;

  • Han har vært med og planlagt & arrangert tur til Paris Roubaix i 2016 
  • Omegnkross to år på rad
  • Pølserunden to år på rad
  • Segmentjakt to år på rad 

Han er også en spydspiss i ordets rette forstand på grunn av sin fysikk. Det ser gjerne litt komisk ut hvis vedkommende ligger i front og skal skjerme for Truls og Roy.. 

Vi kan også legge til at medlemmet har funnet sin kjærlighet i et annet medlem som føyer dem inn i rekken som et av flere Tosk par. Også hvis vi da legger til at disse to har skapt historiens første Tosk-baby så skjønner de fleste hvem vi har pekt ut til Årets Tosk. 

Årets Tosk er på alle måter en god ambassadør for klubben og han gjenspeiler de verdien som klubben satt har på en utmerket måte.

Årets Tosk komite har derfor valgt 

Andres Utbø Sakseid til Årets TOSK!