Redusert antall Spinning plasser

Styret i Tasta & omegn sykkelklubb har etter de anbefalinger som er kommet, redusert antall plasser i Spinning salen til 20 stk i samarbeid med Sats Tasta. Dette med virkning fra Torsdag 09.12.21

Fra NIF 07.12: Nye korona-tiltak påvirker både idrettsarrangementer og idrettsaktivitet for voksne. Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.