Protokoll fra TOSK styremøte 20. oktober 2021 finner du her