TOSK Treningsopplegg 2016/17

Dette er et “lite” skriv som beskriver litt av tankene rundt årets treningsplan og tar for seg et par begreper som ofte blir slengt rundt, men som kanskje er ukjent for noen av medlemmene.

Øktene i den første perioden av treningsplanen vil foregå i høy sone 3, lav sone 4 (rett under terskel) og sone 5 (over terskel). Veldig enkelt fortalt er sone 3/4 økter som ligger like under terskel, mens sone 5 er økter som ligger like over terskel. På grunn av dette er det viktig å identifisere din terskelpuls eller watt.

Treningsteori

Terskel

Treningsintensiteter og soner beskrives gjerne som over/under terskel, også kjent som melkesyregrense, laktatgrense etc. Kort fortalt er dette skille mellom aerob (under terskel) og anaerob trening (over terskel).

Årets treningsplan består de første månedene av trening like under (også kjent som sweet spot), og like over terskel. Øktene under terskel er lange (så lange som de er mulig å være når bakken i Ullandhaug ikke er lengre), typisk dragtid er fra 6 til 20 minutter, med en totaltid på opptil 60 minutt i løpet av en økt, mens øktene like over terskel varer alt fra 3 til 8 minutt, med en totaltid på 20-30 minutt.

Terskel kan defineres på mange måter, de som har wattmåler bruker gjerne FTP – Functional Treshold Power – Terskelwatt. En typisk test for å finne terskelwatt er å kjøre en 20 minutters test med maks innsats, og så gange snittwatt med 0,95.

Terskelpuls (% Terskel HR) fungerer på lignende måte, denne ligger typisk på rundt 88% av din makspuls, men dette varierer veldig fra person til person. I motsetning til makspuls så er terskelpuls trenbar, så denne øker gjerne litt jo bedre trent du er.

Finne terskelpuls:

En grei måte å regne ut terskelpuls på er å sykle en 30 minutters test. Se på det som et temporitt. Prøv å sykle så jevnt hardt som mulig gjennom hele økten. Snittpulsen din de siste 20 minuttene av denne testen er et bra utgangspunkt å bruke som din terskelpuls. Husk at terskel vil svinge litt basert på dagsform og terreng, så du må lytte litt på kroppen også.

Eksempel: Snittpuls på siste 20 minutt av test er 184 (100% av terskepuls). Trening i Sone 4 skal da foregå med en puls på mellom 173 og 193 (94% – 105%). (Begynn alltid øktene i nedre del av skala, øk gradvis mot øvre del dersom det kjennes greit ut.

Makspuls – ikke viktig

Historisk sett har vi forholdt oss til at terskel er en viss prosent av makspuls. (Olympiatoppen opererer med 88%). Slik at hvis en har makspuls på 200, så er terskepuls 176. Det er flere gode grunner til at makspuls egentlig er irrelevant i treningsammenheng.

I motsetning til makspuls, så er terskelpuls trenbar. En godt trent person vil gjerne kunne ligge på en høyere prosent av makspuls, enn en dårlig trent person. Makspuls er også noe som en ikke har noe forhold til, utenom den ene gangen du prøvde å sykle alt du hadde opp en bakke, og antar at høyest målt verdi er makspuls. Terskepuls er noe du forholder deg til nesten under hver trening slik at du hele tiden kan korrigere for å til slutt finne en puls som tilsvarer terskel. Ennå verre er det om du bruker den gamle tommelfingerregelen om at  220 – alder = makspuls. Nesten like gale er det om du bruker makspuls oppnådd under en annen aktivitet enn sykling.

Viktige ting å huske på når en trener med puls

Pulsforsinkelse sier noe om hvor lang tid det tar før pulsen øker. Jo lavere intensitet, jo lengre tid tar det før pulsen kommer opp på et representativt nivå for den faktiske intensitet.
puls

Denne grafen er fra et 7 minutt langt drag kjørt på like under terskel. Watt er stort sett jevn gjennom hele draget, mens puls trenger rundt 1 minutt og 20 sekund på å komme seg opp på “riktig” nivå.  I eksempelet ovenfor stiger puls gradvis (fra 176 ved 1m30s til 186 helt i slutten av draget). Ideelt sett skal pulsgrafen se slik ut når målet er å kjøre hele draget jevnt.

“Cardiac drift” er et begrep som betyr at pulsen etterhvert vil øke selv om arbeidet (watt) ikke øker. Dette gir utslag både i enkeltdrag med at puls vil hele tiden gradvis øke, og i serier, slik at hvis du sykler en økt på 4×20 min, så vil snittpulsen være høyere i det siste draget, selv om du tråkker nøyaktig like mye watt som i det første.

Sweet Spot

Dette er et begrep for trening som foregår like under terskel. Grunnen til å trene i denne sonen er at den ligger i et krysningspunkt som gir best treningsavkastning når man ser på treningseffekt (training effect) kontra hvor lenge det er mulig (max duration) å holde på, og hvor lang restitusjonstid (physiological strain) som behøves etter treningen. Øktene vi kjører har lang totaltid i denne sonen, derfor er det veldig viktig å kjøre denne korrekt. De første dragene skal kjennes alt for lette ut, halveis ut i økta skal du kjenne det og i slutten skal det være tungt. Intensitet skal ligge på høy sone 3 / lav sone 4.

Trening i sweet spot gir høy treningseffekt, en kan holde på ganske lenge, og restitusjonstid er relativt lav.

ss

Periodisering

Treningsfremgang oppstår etter at kroppen får hvile etter å ha blitt brutt ned. Derfor har vi denne sesongen større fokus på periodisering. Frem mot jul kjører vi 3 bolker, hvor både intensitet og volum økes mot slutten av hver bolk. Øktene i slutten vil være krevende og det er avgjørende at de kjøres på riktig intensitet.

periodisering

Y-aksen er minutter, X-aksen er ukenummer (2 økter pr. uke). Blå farge er tid under terskel, rød farge er tid over terskel.

Kilder:

http://trainright.com/weekend-reading-base-training-winter-will-never-make-fast/

http://home.trainingpeaks.com/blog/article/the-myth-of-winter-base-training-for-cyclists

http://home.trainingpeaks.com/blog/article/joe-friel-s-quick-guide-to-setting-zones

http://home.trainingpeaks.com/blog/article/power-training-levels

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18580415

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17414804

Treningsplan
Uke Dag Gull/Rødt Sort Forklaring
Jan 1 Man Intervall, bakkedrag, Sone 3\4 (sweetspot) 5×6 5×6 Trilletur rundt Haffa etter drageme
1 Tor Intervall, flate drag, Sone 3\4 (sweetspot) 2×20 2×20 2x Store bø-runde, lang versjon (20 min ish)
2 Man Intervall, bakkedrag, Sone 3\4 + 5 (under\over) 6×6 6×6 Under\Over (3 hver) trillings rundt Haffa etterpå
2 Tor Intervall, flate drag, Sone 3\4 +5 3×15 3×15 Sweetspot
3 Man Intervall, bakkedrag, Sone 3\4 + 5 6×6 7×6 Sweetspot opp til bratt bakke, over terskel resten av draget
3 Tor Intervall, flate drag 3×20 3×20 3x Store bø runde (20min ish)
4 Man Intervall, bakkedrag, Sone 3\4 + 5 7×6 8×6 Under\Over
4 Tor Intervall, flate drag 4×15 4×15
5 Man Intervall, bakkedrag, Sone 3\4 + 5 8×6 9×6 Syretilvenning. Første bakken kjøres hardt, deretter sweetspot opp til
bratt bakke ved uis, denne kjøres tilnærmet max. Sweetspot på tiden som
gjenstår
Feb 5 Tor Intevall, flate drag, Sone 3\4 + 5 3×15 4×15 Alle dragene kjøres 3min under terskel, og 1 min over (3 + 1 + 3 + 1 + 3
+ 1 + 3)
6 Man Intevall, bakkedrag, Sone 3\4 + 5 9×6 10×6 Under\Over (langt over i brattbakke)
6 Tor Intevall, flate drag, Sone 3\4 + 5 2×30 3×30 Alle dragene kjøres 4 min under terskel og 1 min over
7 Man Hvile. Trilletur rundt Haffa
7 Tor FTP-test 1×20 1×20 Litt oppvarming, deretter 20 min bånn gass
8 Man Intervall, bakkedrag, Sone 5 4×5 5×5 Første økt uten sweetspot. Alle drag kjøres på mellom 110 og 120% av
FTP.
8 Tor Intervall, flate drag + 30-15, Sone 3\4 + 6 1×10 + 15×30-15 + 1×10 1×10 + 2x(8×30-15) + 1×10 Vi kjører først 1 drag på sweet spot i 10 min. Deretter blir det årets
første 30-15 økt. Det vil si 30sek med høy intensitet, og 15 sek med rolig
intensitet. Vi kjører totalt 16 repetisjoner fordelt på 2 sett. Økten
avsluttes med et nytt 10min drag på sweet spot
9 Man Intervall, bakkedrag, Sone 5 5×5 6×5 Første 30sek av draget kjøres beinhardt, gjerne 200% FTP. Resten på
vo2max
Mars 9 Tor Interval, flate drag + 30-15, Sone 3\4 + 6 1×10 + 2x(8×30-15) + 1×10 1×15 + 3x(8×30-15) + 1×15 Vi kjører først 1 drag på sweet spot i 10 eller 15 min, deretter en 30-15
økt Det vil si 30sek med høy intensitet, og 15 sek med rolig intensitet. Vi
kjører 2×15 repetisjoner. Økten avsluttes med et nytt 10/15min drag på sweet
spot
10 Man Intervall, bakkedrag, Sone 5+ 6×3 7×3 6 eller 7 veldig harde drag. Ligg over 120% hele tiden. Like lang pause
som dragtid
10 Tor Intervall, flatedrag, Sone 3\4 3×15 4×15 Hvert 15 min drag består av 60 sekund på terskel (100% FTP) og så 30sek
på sweetspot (90% FTP) – Gjenta dette 10 ganger
11 Man Intevall, bakkedrag, Sone 5 ?x5 ?x5 Vi kjører i utgangspunktet 5 eller 6×5. Hvis du på siste drag klarer over
115% av FTP, kjører du ett til med mål på over 120% av FTP, klarer du det
kjører du ett til med mål på 125%. Fortsett med dette til det sier stopp.
Hvis du ikke har watt, ta utgangspunkt i hvor langt opp bakken du kommer på
siste drag
11 Tor Interval, lagtempo, 4mann lag 6xBø-runden 6xBø-runden Flat pedal med 4 mannslag i en runde rundt Bø, max 15 sek føringer i
front (få en i hvert lag til å rope når det er veksling)
12 Man Intervall, bakkedrag 5×5 6×5 Første 30sek av draget kjøres beinhardt, gjerne 200% FTP. Resten på
vo2max
12 Tor Interval, lagtempo, 4mann lag 3xStore-Bø-runden 4xStore-Bø-runden Flat pedal med 4 mannslag i en runde rundt store Bø-runden, max 15 sek
føringer i front (få en i hvert lag til å rope når det er veksling)
13 Man Intervall, bakkedrag, 3xGramstadbakken 3xGramstadbakken Vi feirer at klokken stilles fram og at vi har dagslys frem til kl 20:08
med en tur til gramstadbakken. Bakken kjøres fra sjøen og helt til topps for
å gjør oss klar for lange klatringer i Spania
13 Tor Rolig. Siste dag før Albir Vi triller en tur og kjører litt korte drag på egnede plasser
April 03.04.2017 Man Intervall, bakkedrag, Sone 3\4 + 5 6×6 6×6 Under/over terskel. Første drag kjøres under terskel, andre drag kjøres
over osv.
06.04.2017 Tor Intervall, flate drag, Sone 3\4 + 5 3x-Store Bø 3x-Store Bø Det kjøres lagtempo (korte føringer) i 4 mannslag én runde rundt Bø
(start fra buss-stopp, kjør med klokken) – Etter en runde, fortsett mot
Sande, ta til høyre og så venstre opp mot Randabergfjellet. Her er det slutt
på samarbeidet og det gjelder å være raskeste mann til toppen. Pause på turen
tilbake til buss-stopp
Påske 10.04.2017 Man Intervall, bakkedrag, Sone 3\4 + 5 8×6 8×6 Under/over terskel. Første drag kjøres under terskel, andre drag kjøres
over osv.
Påske 13.04.2017 Tor Intervall, flate drag, Sone 3\4 + 5 5x-Lille-Bø 5x-Lille-Bø Flat pedal med 4 mannslag i en runde rundt Bø, max 15 sek føringer i
front (få en i hvert lag til å rope når det er veksling) Start draget i
krysset nærmest Randaberg og sykle med klokken. Pause etter endt drag er bort
til rundkjøring og tilbake igjen
17.04.2017 Man Intervall, bakkedrag, Sone 3\4 + 5 4x Uis + 4x Sørmarkbakken 5x Uis + 5x Sørmarkbakken Kjør et drag over terskel på 3 minutt opp mot UiS. Etter 3 min, sett kurs
mot Sørmarkkrysset og sykle rolig mot Sørmarkbakken. Ved ankomst, kjør bakken
hardt (sone 6), ved toppen, reduserer intensitet til rett under terskel og
fortsett mot parkeringsplass. Ved ankomst parkeringsplass, kjør hardt (sone
6) opp mot tårnet
Siste økt før SS 20.04.2017 Tor Intervall, flate drag + bakketempo, Sone 3\4 +5 4xBø-runden 4xBø-runden Det kjøres lagtempo (korte føringer) i 4 mannslag én runde rundt Bø
(start fra buss-stopp, kjør med klokken) – Etter en runde, fortsett mot
Sande, ta til høyre og så venstre opp mot Randabergfjellet. Her er det slutt
på samarbeidet og det gjelder å være raskeste mann til toppen. Pause på turen
tilbake til buss-stopp
Dagen etter SS 24.04.2017 Man Intervall, bakkedrag, 3x(8×30-15), Sone 5\6 3x- Ullandhaug 3x- Ullandhaug
27.04.2017 Tor Mairittet terping
Mai 01.05.2017 Man Mairittet
( evt 3x(8×30-15), Sone 5\6)
3x-
Ullandhaug
3x-
Ullandhaug
30sek
med høy intensitet, og 15 sek med rolig intensitet. Vi kjører totalt 24
repetisjoner fordelt på 3 sett
04.05.2017 Tor Intervall,
flate drag, Sone 3\4 + 5
4xBø-runden 4xBø-runden Flat
pedal med 4 mannslag i en runde rundt Bø, max 15 sek føringer i front (få en
i hvert lag til å rope når det er veksling) Start draget i krysset nærmest
Randaberg og sykle med klokken. Pause etter endt drag er bort til rundkjøring
og tilbake igjen
08.05.2017 Man Intervall,
bakkedrag, Sone 3\4 + 5
4x
Uis + 4x Sørmarkbakken
5x
Uis + 5x Sørmarkbakken
Kjør
et drag over terskel på 3 minutt opp mot UiS. Etter 3 min, sett kurs mot
Sørmarkkrysset og sykle rolig mot Sørmarkbakken. Ved ankomst, kjør bakken
hardt (sone 6), ved toppen, reduserer intensitet til rett under terskel og
fortsett mot parkeringsplass. Ved ankomst parkeringsplass, kjør hardt (sone
6) opp mot tårnet
Siste
økt før DR
11.05.2017 Tor Intervall,
flate drag + bakketempo, Sone 3\4 +5
4xBø-runden 4xBø-runden Det
kjøres lagtempo (korte føringer) i 4 mannslag én runde rundt Bø (start fra
buss-stopp, kjør med klokken) – Etter en runde, fortsett mot Sande, ta til
høyre og så venstre opp mot Randabergfjellet. Her er det slutt på samarbeidet
og det gjelder å være raskeste mann til toppen. Pause på turen tilbake til
buss-stopp
Treningssoner
Sone Navn % FTP % Terskel HR % Max HR
1 Aktiv restitusjon < 55% <68% 55 – 60%
2 Uholdenhet 56-75% 69-83% 60 – 74%
3 Tempo 76-90% 84-94% 74 – 83%
4 Terskel 91-105% 95-105% 83 – 92%
5 VO2 106-120% >106% 92 – 98%
6 Anaerobisk 121-150%
7 Nueromuskulært 150%++

* % Max HR bør tas med en klype salt. Denne er såpass individuell at det er vanskelig å eksakt anslå noen verdi. Vi anbefaler at du kjører etter % Terskel HR

TOSK Treningsopplegg 2016/17

Dette er et “lite” skriv som beskriver litt av tankene rundt årets treningsplan og tar for seg et par begreper som ofte blir slengt rundt, men som kanskje er ukjent for noen av medlemmene.

Øktene i den første perioden av treningsplanen vil foregå i høy sone 3, lav sone 4 (rett under terskel) og sone 5 (over terskel). Veldig enkelt fortalt er sone 3/4 økter som ligger like under terskel, mens sone 5 er økter som ligger like over terskel. På grunn av dette er det viktig å identifisere din terskelpuls eller watt.

[tabs direction=»top» tab1=»Treningsinformasjon» tab2=»Treningsplan» tab3=»Treningsoner»] [tab1]

Terskel

Treningsintensiteter og soner beskrives gjerne som over/under terskel, også kjent som melkesyregrense, laktatgrense etc. Kort fortalt er dette skille mellom aerob (under terskel) og anaerob trening (over terskel).

Årets treningsplan består de første månedene av trening like under (også kjent som sweet spot), og like over terskel. Øktene under terskel er lange (så lange som de er mulig å være når bakken i Ullandhaug ikke er lengre), typisk dragtid er fra 6 til 20 minutter, med en totaltid på opptil 60 minutt i løpet av en økt, mens øktene like over terskel varer alt fra 3 til 8 minutt, med en totaltid på 20-30 minutt.

Terskel kan defineres på mange måter, de som har wattmåler bruker gjerne FTP – Functional Treshold Power – Terskelwatt. En typisk test for å finne terskelwatt er å kjøre en 20 minutters test med maks innsats, og så gange snittwatt med 0,95.

Terskelpuls (% Terskel HR) fungerer på lignende måte, denne ligger typisk på rundt 88% av din makspuls, men dette varierer veldig fra person til person. I motsetning til makspuls så er terskelpuls trenbar, så denne øker gjerne litt jo bedre trent du er.

Finne terskelpuls:

En grei måte å regne ut terskelpuls på er å sykle en 30 minutters test. Se på det som et temporitt. Prøv å sykle så jevnt hardt som mulig gjennom hele økten. Snittpulsen din de siste 20 minuttene av denne testen er et bra utgangspunkt å bruke som din terskelpuls. Husk at terskel vil svinge litt basert på dagsform og terreng, så du må lytte litt på kroppen også.

Eksempel: Snittpuls på siste 20 minutt av test er 184 (100% av terskepuls). Trening i Sone 4 skal da foregå med en puls på mellom 173 og 193 (94% – 105%). (Begynn alltid øktene i nedre del av skala, øk gradvis mot øvre del dersom det kjennes greit ut.

Makspuls – ikke viktig

Historisk sett har vi forholdt oss til at terskel er en viss prosent av makspuls. (Olympiatoppen opererer med 88%). Slik at hvis en har makspuls på 200, så er terskepuls 176. Det er flere gode grunner til at makspuls egentlig er irrelevant i treningsammenheng.

I motsetning til makspuls, så er terskelpuls trenbar. En godt trent person vil gjerne kunne ligge på en høyere prosent av makspuls, enn en dårlig trent person. Makspuls er også noe som en ikke har noe forhold til, utenom den ene gangen du prøvde å sykle alt du hadde opp en bakke, og antar at høyest målt verdi er makspuls. Terskepuls er noe du forholder deg til nesten under hver trening slik at du hele tiden kan korrigere for å til slutt finne en puls som tilsvarer terskel. Ennå verre er det om du bruker den gamle tommelfingerregelen om at  220 – alder = makspuls. Nesten like gale er det om du bruker makspuls oppnådd under en annen aktivitet enn sykling.

Viktige ting å huske på når en trener med puls

Pulsforsinkelse sier noe om hvor lang tid det tar før pulsen øker. Jo lavere intensitet, jo lengre tid tar det før pulsen kommer opp på et representativt nivå for den faktiske intensitet.
puls

Denne grafen er fra et 7 minutt langt drag kjørt på like under terskel. Watt er stort sett jevn gjennom hele draget, mens puls trenger rundt 1 minutt og 20 sekund på å komme seg opp på “riktig” nivå.  I eksempelet ovenfor stiger puls gradvis (fra 176 ved 1m30s til 186 helt i slutten av draget). Ideelt sett skal pulsgrafen se slik ut når målet er å kjøre hele draget jevnt.

“Cardiac drift” er et begrep som betyr at pulsen etterhvert vil øke selv om arbeidet (watt) ikke øker. Dette gir utslag både i enkeltdrag med at puls vil hele tiden gradvis øke, og i serier, slik at hvis du sykler en økt på 4×20 min, så vil snittpulsen være høyere i det siste draget, selv om du tråkker nøyaktig like mye watt som i det første.

Sweet Spot

Dette er et begrep for trening som foregår like under terskel. Grunnen til å trene i denne sonen er at den ligger i et krysningspunkt som gir best treningsavkastning når man ser på treningseffekt (training effect) kontra hvor lenge det er mulig (max duration) å holde på, og hvor lang restitusjonstid (physiological strain) som behøves etter treningen. Øktene vi kjører har lang totaltid i denne sonen, derfor er det veldig viktig å kjøre denne korrekt. De første dragene skal kjennes alt for lette ut, halveis ut i økta skal du kjenne det og i slutten skal det være tungt. Intensitet skal ligge på høy sone 3 / lav sone 4.

Trening i sweet spot gir høy treningseffekt, en kan holde på ganske lenge, og restitusjonstid er relativt lav.

ss

Periodisering

Treningsfremgang oppstår etter at kroppen får hvile etter å ha blitt brutt ned. Derfor har vi denne sesongen større fokus på periodisering. Frem mot jul kjører vi 3 bolker, hvor både intensitet og volum økes mot slutten av hver bolk. Øktene i slutten vil være krevende og det er avgjørende at de kjøres på riktig intensitet.

periodisering

Y-aksen er minutter, X-aksen er ukenummer (2 økter pr. uke). Blå farge er tid under terskel, rød farge er tid over terskel.

 

Kilder:

http://trainright.com/weekend-reading-base-training-winter-will-never-make-fast/

http://home.trainingpeaks.com/blog/article/the-myth-of-winter-base-training-for-cyclists

http://home.trainingpeaks.com/blog/article/joe-friel-s-quick-guide-to-setting-zones

http://home.trainingpeaks.com/blog/article/power-training-levels

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18580415

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17414804

[/tab1] [tab2]

Uke Dag Type økt Gull/Rødt Sort
40 Man Intervall,
bakkedrag. Sone 3/4
6×6 8x6min
40 Tor Intervall,
flatedrag. 4-mannslag. 1 min føring. Sone 3/4 + 5. P=3min
1×15/1×10/1×15 1×20/1×15/1×20
41 Man Intervall,
bakkedrag. Sone 3/4
6x(6+1) 8x(6+1)
41 Tor Intervall,
flatedrag. 4-mannslag. 30sek føringer. Sone 3/4 + 5. P=3min.
3×15 4×15
42 Man Intervall,
bakkedrag. Sone 3/4 + 5
7x(6+1) 9x(6+1)
42 Tor Intervall,
flatedrag. Pyramide. Individuell. Sone 3/4 + 5
1- 2 – 4 – 6 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 (x2) 1- 2 – 4 – 6 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 (x3)
43 Man Intervall,
bakkedrag. Sone 3/4
5x6min 5x6min
43 Tor Intervall,
flatedrag. 4-gruppe. Sone 3/4. P=3min
2x20min 2x20min
44 Man Intervall,
bakkedrag. Sone 3/4 + 5
6x6min
+ 4x1min
8x6min
+ 4x1min
44 Tor Intervall,
flatedrag. Partempo. 1 min føring. Sone 3/4 + 5. P=3min
1×15/1×10/1×15 1×20/1×15/1×20
45 Man Intervall,
bakkedrag. Sone 3/4 + 5
7x(6+1) 9x(6+1)
45 Tor Intervall,
flatedrag. 4-mannslag. 30sek føringer. Sone 3/4 + 5. P=3min.
3x15min 4x15min
46 Man Intervall,
bakkedrag. Sone 3/4 + 5
4x5min
+ 4x5min
4x5min
+ 6x5min
46 Tor Intervall,
flatedrag. Pyramide. 4-gruppe. Sone 3/4 + 5. P=3min.
1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 (x2) 1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 (x3)
47 Man Intervall,
bakkedrag. Sone 3/4
5x6min 5x6min
47 Tor Intervall,
flatedrag. 4-gruppe. Sone 3/4 P=3min
2x20min 2x20min
48 Man Intervall,
bakkedrag. Sone 3/4 + 5
5x6min
+ 4x1min
8x6min
+ 4×1
48 Tor Intervall,
flatedrag. 4-mannslag. 30sek føringer. Sone 3/4 + 5. P=3min.
3x15min 3x20min
49 Man Intervall,
bakkedrag. Sone 3/4 + 5
7x(6+1) 9x(6+1)
49 Tor Intervall,
flatedrag. Partempo. 1 min føring. Sone 3/4 + 5. P=3min
4x10min 4x15min
50 Man Intervall,
bakkedrag. Sone 3/4 + 5
6x6min
+ 6x1min
9x6min
+ 9×1,5min
50 Tor Intervall,
flatedrag. 4-mannslag. 30sek føringer. Sone 3/4 + 5. P=3min.
4x5min
+ 4x5min
4x5min
+ 6x5min
51 Man Intervall,
bakkedrag. Sone 3/4 + 5
4x6min
+ 4x4min
6x6min
+ 6x5min
51 Tor Intervall,
flatedrag. Pyramide. 4-gruppe. Sone 3/4 + 5. P=3min.
1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 (x2) 1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 (x3)

[/tab2]

[tab3] Treningssonetabell

Sone Navn % FTP % Terskel HR % Max HR
1 Aktiv restitusjon < 55% <68% 55 – 60%
2 Uholdenhet 56-75% 69-83% 60 – 74%
3 Tempo 76-90% 84-94% 74 – 83%
4 Terskel 91-105% 95-105% 83 – 92%
5 VO2 106-120% >106% 92 – 98%
6 Anaerobisk 121-150%
7 Nueromuskulært 150%++

* % Max HR bør tas med en klype salt. Denne er såpass individuell at det er vanskelig å eksakt anslå noen verdi. Vi anbefaler at du kjører etter % Terskel HR
[/tab3] [/tabs]