Protokoll fra TOSK styremøte 23 mars 2019 finner du her.