Protokoll fra TOSK styremøte 12. januar 2022 finner du her