Protokoll fra TOSK styremøte 10. februar finner du her