Protokoll fra styremøte 5. april 2016

Vedlagt er protokoll fra styremøte 5. april. Klikk (nedenfor) for å lese.

160424_Protokoll fra styremøte 5. april