Spinning 2020/21

I lys av regjeringens og FHI`s oppdateringer 05.11.20 utsetter klubben oppstart av spinning sesongen. Dette ble styrebehandlet i går kveld og i dialog med Spinningansvarlig. Ny vurdering blir gjort i slutten av november, med eventuell oppstart i desember. Vi vurderer det dit hen at trenden stadig forverres, og vi ønsker ikke å sette klubben, eller klubbens medlemmer i fare for smitte, eller vanskelige sitasjoner.

Tasta & omegn sykkelklubb skal være med i den nasjonale dugnaden med å begrense antall kontakter og potensielle smittesituasjoner. Skulle det vise seg å være forsvarlig å starte opp, vil vi kunne raskt sette i gang. Vi hadde et sterkt ønske om å kunne starte opp, ref min informasjonspost for 2 dager siden, men slik situasjonen er nå og slik utsiktene er fremover, er det best og sikrest å la være.
På vegne av Styret Bjørn.