Protokoll fra TOSK styremøte 23 april 2018 finner du her.