Protokoll fra TOSK styremøte 16 oktober 2019 finner du her.