Endelig starter fellestreningene opp igjen!

Første trening med oppmøte torsdag 18.februar kl. 18:30 ved Reinskau.
Pga. Covid19 må du kommentere i Facebook innlegget om du stiller.

Husk LYS foran/bak og refleksvest.

Styret i klubben har diskutert overgangen fra midlertidig forskrift for lokale smittervernstiltak, til anbefalinger vedrørende organsiert klubbaktivitet. Klubben opprettholder stans i arrangerte klubbtreninger i regi av klubben inntil videre, som et tiltak for å følge de anbefalinger som er kommet fra kommunene på Nord-Jæren. Ny vurdering om oppstart vil bli tatt i starten av januar, på bakgrunn av oppdatert informasjon om smittesituasjonen etter julehøytiden.

Som følge av økende smitte i regionen har det blitt vedtatt en midlertidig forskrift for lokale smittevernstiltak. Forskriften gjelder fra 10 november 2020.
Følgende avsnitt påvirker idretten: 
 
§7 Begrensning av fritidsaktiviteter  
 
Det innføres forbud mot all breddeidrett for voksne over 20 år.  
 
Det innføres forbud mot å arrangere eller delta på fritidsaktiviteter for voksne over 20 år som foregår i grupper med mer enn 10 personer. Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det ikke tillatt å arrangere eller delta i fritidsaktiviteter hvor avstandsregelen på 1 meter ikke overholdes. 

Dette betyr at all trenings og konkurranseaktivitet for voksne fra og med 20 år i regi av idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og/eller Idrettsråd innstilles. Eliteutøvere med egne smittevernsprotokoller er unntatt fra denne forskriften.  

Barn og unge til og med 19 år kan fortsette sin aktivitet som normalt. 

Forskriften gjelder frem til 07.12.2020 kl. 24.00 eller frem til ny forskrift vedtas. 

Med hilsen 
Arne Tennfjord 
idrettssjef 

I lys av regjeringens og FHI`s oppdateringer 05.11.20 utsetter klubben oppstart av spinning sesongen. Dette ble styrebehandlet i går kveld og i dialog med Spinningansvarlig. Ny vurdering blir gjort i slutten av november, med eventuell oppstart i desember. Vi vurderer det dit hen at trenden stadig forverres, og vi ønsker ikke å sette klubben, eller klubbens medlemmer i fare for smitte, eller vanskelige sitasjoner.

Tasta & omegn sykkelklubb skal være med i den nasjonale dugnaden med å begrense antall kontakter og potensielle smittesituasjoner. Skulle det vise seg å være forsvarlig å starte opp, vil vi kunne raskt sette i gang. Vi hadde et sterkt ønske om å kunne starte opp, ref min informasjonspost for 2 dager siden, men slik situasjonen er nå og slik utsiktene er fremover, er det best og sikrest å la være.
På vegne av Styret Bjørn.