Oppføringer av Elisabeth Stray Gausel

Alle felles TOSK treninger stanses f.o.m 10.nov.

Som følge av økende smitte i regionen har det blitt vedtatt en midlertidig forskrift for lokale smittevernstiltak. Forskriften gjelder fra 10 november 2020.Følgende avsnitt påvirker idretten:  §7 Begrensning av fritidsaktiviteter   Det innføres forbud mot all breddeidrett for voksne over 20 år.   Det innføres forbud mot å arrangere eller delta på fritidsaktiviteter for voksne over 20 år som foregår […]

Spinning 2020/21

I lys av regjeringens og FHI`s oppdateringer 05.11.20 utsetter klubben oppstart av spinning sesongen. Dette ble styrebehandlet i går kveld og i dialog med Spinningansvarlig. Ny vurdering blir gjort i slutten av november, med eventuell oppstart i desember. Vi vurderer det dit hen at trenden stadig forverres, og vi ønsker ikke å sette klubben, eller […]